Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

"Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji".

levny svoz odpadu
Published by v Odpadové hospodářství · 1 Leden 2016
Cílem projektu je, mimo jiné, pomoci obcím zahustit sběrovou síť na  tříděný sběr tak, aby byla snadno dostupná pro občany. Dovybavit obce  kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) a pomoci  ke splnění cílů krajského plánu odpadového hospodářství.

V rámci tohoto projektu jsou na žádost jednotlivých obcí zakoupeny  kontejnery na tříděný sběr papíru, plastů a skla bílého nebo barevného.  Tyto kontejnery jsou pak obcím zdarma zapůjčeny na dobu neurčitou. Tato  nabídka je určena především pro obce, které dosud odpady netřídí, nebo  pro rozšíření sběrné sítě o doposud netříděné komodity v obcích, které  již odpady třídí.
O zápůjčce nádob je sepsána "zápůjční smlouva", ve které se obec  zavazuje provozovat zapůjčené nádoby v systému tříděného sběru a starat  se o ně.

Podmínky zapojení
Pro zapojení do projektu musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádost o přidělení nádob z projektu lze žádat pouze písemnou formou u regionálního manažera EKO-KOMu Ing. Stanislav Dokoupil (dokoupil@ekokom.cz).
Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o  objemu 1 100 litrů s horním výsypem a o objedmu1 500 litrů s dolním  výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 500  litrů pro sběr bílého a barevného skla.
Bez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah