Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

E-aukce vstupují i do odpadového hospodářství obcí

levny svoz odpadu
Published by v e-Aukce na svoz odpadu · 10 Říjen 2015
Keramickou popelnici si loni v listopadu z Ostravy odvezli zástupci  Trojanovic na Novojičínsku za vítězství v soutěži třídění odpadu mezi  obcemi Moravskoslezského kraje.      
Nyní tato valašská obec může posloužit jako inspirativní příklad pro  další samosprávy tím, že se rozhodla s využitím služeb společnosti  eCENTRE vysoutěžit veřejnou zakázku na svoz směsného komunálního odpadu  formou elektronické aukce. Slibuje si od toho dosažení co nejnižší ceny.
V  poslední době společnost eCENTRE připravila pro municipální sféru  několik zadávacích řízení na výběr dodavatele služby svozu, sběru a  likvidace odpadu, a to jak směsného, tak tříděného. Ve všech těchto  soutěžích se o veřejnou zakázku ucházela většina významných dodavatelů.  Zadávací podmínky pamatovaly na situace mimořádně nízké ceny a kvalitu  poskytované služby.
Ve všech případech byla pro hodnocení nabídek  využita elektronická aukce. A výsledky? Zadávací řízení bylo ve všech  případech řádně dokončeno, a to úspěšně. Veřejní zadavatelé ušetřili  řádově miliony korun, navíc ceny jednotlivých uchazečů byly v pořadí  velmi málo rozdílné -a tedy skutečně konkurenční. Vysoutěžené ceny jsou v  praxi udržitelné a dodavatelem zvládnutelné.
telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah