VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah
Jihlava má Křišťálovou popelnici. Zvítězila v třídění odpadu, pomohl bioodpad
levny svoz odpadu
Published v Odpadové hospodářství · 16 Červen 2017


V Hradci Králové vyhlásili 13. ročník soutěže „O křišťálovou popelnici“. Putovní cenu si tentokrát převzali zástupci Jihlavy. Kromě křišťálové popelnice město získalo i šek na 150 tisíc korun. Odměna je určena na další zkvalitnění nakládání s odpady.

Třináctka jako šťastné číslo? Alespoň ve třináctém ročníku celostátní soutěže ano - pro Jihlavu. Ta získala putovní cenu - křišťálovou popelnici. Za co?

Mezi konkurencí měst z celé republiky zaujala především výsledky třídění poté, co město zavedlo kontejnery na bioodpad.
"Daří se zvyšovat množství vytříděného odpadu a snižovat ten uložený bez užitku na skládku. Cena je poděkováním všem, ale především jihlavské veřejnosti, která se zodpovědně staví k otázkám životního prostředí,“ uvedl jihlavský primátor Rudolf Chloupek, který cenu za město přebíral.

V celostátní soutěži porotci obce hodnotí podle výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s odpadem. Klíčovým kritériem je třídění.

Třídění bioodpadu a upravený svoz překreslily grafy
Zásadním krokem v Jihlavě byla změna časů svozu odpadu a celoplošný svoz bioodpadu, který obyvatelé rychle přijali pomocí hnědých nádob. V roce 2016 do černých popelnic na směsný odpad uložil každý JIhlavan průměrně 143 kilogramů směsného odpadu. To se projevilo i ve snížení množství směsného odpadu vyvezeného do skládky.

Ve srovnání s rokem 2015 bylo na skládku v Henčově uloženo o 1.100 tun odpadu méně. Opačná byla samozřejmě čísla z kompostárny - zatímco v roce 2015 se  do kompostárny navezlo 590 tun, loni to bylo více než dva tisíce tun bioodpadu.
Dalším zajímavým efektem bylo zvýšení množství vytříděného plastu, papíru a skla. V přepočtu na obyvatele to narostlo o 31 kilo na 112 kilogramů za rok.

Jihlavská radnice má od poloviny roku 2014 motivační program, kam se zapojilo přes 20 tisíc obyvatel. Jeho výhodou je, že za nížší frekvenci vyvážení popelnice nebo za pravidelný odvoz odpadu na sběrný dvůr, mají slevu 75 korun na poplatku, který je aktuálně 680 korun.

Potřebné informace o odpadech najdou nejen obyvatelé města na městském webu www.odpadyjihlavy.czThere are no reviews yet.
0
0
0
0
0

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah