Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

MŽP bylo v Bruselu

levny svoz odpadu
Published by v Odpadové hospodářství · 1 Listopad 2016


Jednání proběhlo za účasti DG ENV, DG Regio, DG Eurostat, MŽP a SZÚ  ČR.
Česká republika měla pro možnost čerpání prostředků do OPŽP splnit několik podmínek, které lze shrnou to tří základních:

1) Předložit Evropské Komisi zprávu o plnění směrnice  2008/98/ES podle čl. 11 odst. 5 ohledně pokroku při plnění cílů  stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES = MŽP toto splnilo odesláním Hodnotící zprávy Evropské komisi (EK) za roky 2010 – 2012 k plnění cílů směrnice 2008/98/ES

2) MŽP měla vypracovat jeden či více  plánů pro nakládání s odpady, dle požadavků článku 28 směrnice  2008/98/ES a vypracovat Program předcházení vzniku odpadů, jak vyžaduje  článek 29 směrnice 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či  modernizace zařízení na energetické využití odpadů .
MŽP tyto  požadavky splnilo. Plán odpadového hospodářství České republiky pro  období 2015 – 2024 byl schválen, schválené byly také krajské plány  odpadového hospodářství a následně byly zaslány EK k posouzení souladu  se směrnicí 2008/98/ES.

3) Přijmout nezbytná opatření k  dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci  odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.
I tato podmínka byla splněna popisem situace a činnosti posledních dvou  let v oblasti odpadového hospodářství a co se připravuje.

                Bez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah