Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

Olomoucký kraj řeší budoucnost nakládání s odpady

levny svoz odpadu
Published by v Odpadové hospodářství · 19 Červen 2016
Jak využít zbytkový směsný komunální odpad? Z těchto důvodů kraj jako  jeden z prvních regionů v zemi před časem inicioval vznik spolku Odpady  Olomouckého kraje, který v současnosti sdružuje obce a města z regionu,  v nichž žijí více než dvě třetiny populace kraje. Před nedávnem navíc  kraj schválil nový Plán odpadového hospodářství, který předpokládá, že  občané v následujících letech vyprodukují každoročně zhruba 160 000 tun  zbytkového směsného komunálního odpadu. „Chceme důsledně podporovat  prevenci a zlepšovat systém recyklace, abychom množství tohoto odpadu  minimalizovali. Na druhou stranu se musíme včas připravit na  legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024 a najít  nejvhodnější řešení problému se zbytkovým odpadem. Nepřejeme si, aby  obce za pár let stály před neřešitelnou situací, že nebudou vědět, co  mají s tímto odpadem dělat, případně že pro ně bude jeho likvidace  znamenat neadekvátní finanční zátěž,“ uvedl náměstek olomouckého  hejtmana Michal Symerský, který má problematiku životního prostředí ve  své kompetenci.
I z těchto důvodů krajský spolek ve spolupráci s partnery plánuje, že  by na území kraje vzniklo moderní zařízení, které by zajistilo  zpracování 100 000 tun zbytkového odpadu. „Inspiraci hledáme ve  fungujících modelech v zahraničí. Chtěli bychom, aby zvolené řešení co  nejméně zatěžovalo životní prostředí. Velký důraz klademe také na  zvýšení materiálového využití směsného komunálního odpadu a v neposlední  řadě i zhodnocení jeho energetického potenciálu,“ uvedla koordinátorka  systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji Zuzana Ochmanová.
Spolek hodlá ve spolupráci s krajem a partnery hledat možnosti  financování projektu, jehož náklady odborníci odhadují na 1,5 až 2  miliardy korun.
Prostřednictvím memoranda spolek navázal spolupráci s firmou PGP  Terminal, která na semináři zástupcům obcí představila jednu  z nejmodernějších technologií na likvidaci směsného komunálního odpadu  v současnosti.  „Jedná se o moderní a ekologické řešení, které nelze  srovnávat s dosud používanými konvenčními zařízeními. Jde o zařízení,  v němž dochází k přeměně odpadu na prvky a jednoduché sloučeniny, např.  vodík, oxid uhelnatý a vodu. V zařízení se při teplotách okolo tří tisíc  stupňů Celsia odpad transformuje na syntetický plyn, z něhož se po  pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily,“ popsal  Petr Břenek, generální ředitel společnosti PGP Terminal, která vlastní  licenci na kanadskou technologii Westinghouse Plasma Corporation pro  Česko. Vedlejším produktem procesu je podle jeho slov sklovitá tavenina,  která má široké využití ve stavebnictví.
Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské  dotace na vytvoření systému sedmi odpadových center na území celého  kraje. „Tato centra by umožnila smysluplné a efektivní nakládání  s komunálními odpady pro členy spolku ve smyslu dodržení hierarchie  nakládání s odpady. Mimo jiné by měla být vybavena i moderními  překladišti k odvozu zbytkového komunálního odpadu k dalšímu využití,“  doplnila Ochmanová. Spolek, který sdružuje velká města i malé obce,  podle jejích slov stále přijímá do svých řad členy a připravuje  harmonogram plnění jednotlivých cílů, aby odpovídaly novému krajskému  Plánu odpadového hospodářství.
„Neradi bychom řešení důležitých problémů nechávali na poslední  chvíli, budoucnost vidíme ve společném koordinovaném postupu, díky němuž  zajistíme obcím stabilitu a lepší pozici pro vyjednávání o finančních  podmínkách. Naším cílem je moderní řešení, které bude environmentálně,  ekonomicky a sociálně únosné,“ uzavřel Symerský.
O spolku „Odpady Olomouckého kraje“
Spolek „Odpady Olomouckého kraje, z. s.“ začal po dlouhých přípravách  oficiálně fungovat v červnu minulého roku. Založil jej Olomoucký kraj  spolu s obcemi s rozšířenou působností. Posláním spolku je vytvoření  podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání  s komunálním odpadem členů spolku (vlastníky tohoto odpadu jsou obce), v  souladu s platnou legislativou České republiky. Aktuálně jsou členy  spolku obce a města, ve kterých žije dohromady více než 400 000  obyvatel. V roce 2015 proběhlo více než 40 setkání se starosty a  zastupiteli obcí v Olomouckém kraji, 9 odborných seminářů se zúčastnilo  takřka 300 zástupců samospráv z regionu.
O společnosti PGP Terminal
Společnost PGP Terminal, a. s., je od roku 2012 výhradním zástupcem  společnosti Westinghouse Plasma Corporation a držitelem licenčních práv  pro aplikaci této technologie pro oblast České republiky a Slovenska.  Jejím cílem je vybudování zařízení na energetické nebo materiálové  využití komunálního odpadu prostřednictvím využití technologie  plazmového zplyňování na území České republiky a Slovenska.*
Bez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah