Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

Plán odpadového hospodářství ČR

levny svoz odpadu
22. 12. 2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR  (POH ČR) pro období 2015 – 2024.

  • Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie  nakládání s odpady, obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností.  Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a  zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.

POH ČR nabývá účinnosti 1. ledna 2015 a je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství  jednotlivých krajů. Všechny kraje musí následně do 18 měsíců, tj.  nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového  hospodářství.


Bez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah