Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

Pohořelice informují o novém systému třídění odpadu

levny svoz odpadu
Published by v Odpadové hospodářství · 7 Prosinec 2016


Kdy bude svoz tříděného odpadu zahájen
Podle původních předpokladů měl být celý systém spuštěn od 1. 1. 2017. Z důvodu probíhajícího zadávacího řízení na výběr svozové firmy, která bude tuto činnost realizovat, se termín zahájení posunul na 1. 3. 2017. Zadávací lhůta u nadlimitní veřejné zakázky činí 52 dnů, resp. 57 dnů z důvodu přechodu na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Výběr svozové firmy bude probíhat formou e-aukce. Pokud nenastanou žádné komplikace, smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v druhé polovině měsíce prosince a současně bude stanoven konkrétní harmonogram dalšího postupu.
Co nás čeká
Během měsíců ledna a února 2017 se uskuteční dvě jednání s občany města za účelem zodpovězení jejich dotazů týkajících se svozu a třídění odpadu. Dále budou očipovány stávající nádoby na směsný komunální odpad a rozvezeny nádoby na tříděný odpad (tj. papír, plast a bioodpad) do jednotlivých domácností, které si je objednaly. Konkrétní termíny jednání s občany, čipování nádob na směsný odpad i rozvoz nádob na tříděný odpad budou předem vyhlášeny prostřednictvím letáků do domácností, místního rozhlasu a webových stránek města.
Prodloužení termínu odevzdání přihlášek
Těší nás velký zájem občanů o pořízení nádob. Termín pro odevzdání přihlášek k odběru nádob byl stanoven na 30. 11. 2016. Tento termín z důvodu velkého zájmu občanů a také z výše uvedených důvodů prodlužujeme do 25. 1. 2017. Při přidělování nádob budeme přihlížet k datu objednání. V případě pozdějšího přihlášení nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob. Stejně tak při případných výměnách a objednání nádob během roku, se může stát, že již nebudou požadované velikosti nádob k dispozici.
Jakou velikost nádob zvolit
Při objednávání nádob se objevuje velké množství dotazů týkajících se velikosti nádob. Při volbě velikosti nádoby je nutné brát v potaz velikost domácnosti a její spotřebitelské chování a v případě bioodpadu velikost zahrady nebo travnaté plochy. Je nutné přihlédnout také k frekvenci svozu odpadů - papír a plast bude svážen 1x měsíčně, bioodpad v sezóně 1x týdně, mimo sezónu 1x za 14 dní a v zimě 1x měsíčně. Kdo odpad pravidelně třídí, tak přehled o množství odpadu většinou má a dokáže odhadnout, kolik tříděného odpadu ve své domácnosti vyprodukuje. Ten, kdo s tříděním odpadu teprve začíná, může zkusit „třídící týden“ (nebo alespoň den). Pokud budete odpady opravdu pečlivě třídit, uvidíte, že většinu odpadu lze vytřídit a do směsného odpadu toho jde minimum. Tabulka, kde je uvedeno, kam který odpad patří, vyšla v minulém čísle Pohořelických listů a je k dispozici také na webových stránkách města.
Nádoby na směsný odpad
Pokud uvažujete o nákupu nové nádoby na směsný odpad, doporučujeme si ji pořídit do konce roku 2016, než proběhne čipování nádob. U bytových domů doporučujeme pořízení většího kontejneru namísto jednotlivých popelnic pro každou domácnost. Pokud budete odpad opravdu dobře třídit, bude stačit menší popelnice na směsný odpad než doposud. Více informací ZDE.


[link:1][/link:1]http://wsx5customurl.comBez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah