Članky o odpadech a odpadovém hospodářství. - levny svoz odpadu

AUKCE NA ODPAD

Přejít na obsah

Popelnice mají razantně podražit. Proti novému zákonu o odpadech protestuje přes 800 obcí

levny svoz odpadu
Published by v Odpadové hospodářství · 7 Březen 2017


  • Města a obce protestují proti návrhu zákona o odpadech.
  • Starostové se bojí, že nový zákon finančně zatíží rozpočty obcí i samotné občany.
  • Obce také nesouhlasí s úplným zákazem skládkování do roku 2024, což je přísnější opatření, než s jakým počítá Evropská unie.

Více než 800 měst a obcí podepsalo petici proti chystanému zákonu o odpadech, který připravilo ministerstvo životního prostředí řízené Richardem Brabcem (ANO).

Starostům především vadí, že stát chce razantním navýšením poplatků a nákladů na odpadové hospodářství bezdůvodně finančně zatížit občany i obecní rozpočty.

Obce rovněž odmítají další nárůst administrativy, který má nový předpis přinést.

"Fakt, že petici podepsalo tolik obcí, jen potvrzuje, o jak obrovský problém jde," uvádí předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN).

Starostové upozorňují, že pro zamýšlené zvýšení poplatků za odpad není ve většině obcí reálný prostor. Budou ho tedy muset promítnout do cen služeb občanům.

"Současný návrh zákona dostatečně nebere v potaz evropské cíle v recyklaci odpadů. Neobsahuje ani adekvátní studii, která by realisticky vyčíslila dopad normy na občany a obce," kritizuje Polčák. Doplňuje, že podle orientačních propočtů se poplatky mohou zvýšit minimálně dvojnásobně z nynějšího průměru 600 korun za tunu odpadu na obyvatele.

Návrh Brabcova ministerstva, aby poplatek za ukládání odpadu na skládky stoupl ze současných 500 korun na osobu téměř na čtyřnásobek, je nepřijatelný nejen pro Sdružení místních samospráv. Odmítá ho také pro Svaz měst a obcí. "Dá se totiž důvodně předpokládat, že v roce 2024 nebude adekvátní náhrada za skládkování," říká mluvčí svazu Štěpánka Filipová.
K zákonu má i tento svaz řadu zásadních připomínek. Kupříkladu postrádá možnost spolupráce mezi obcemi v odpadovém hospodářství.
"Povinnosti často plní právě dobrovolné svazky obcí. Nakládání s odpadem rozpočítané na jednu obec pak vychází levněji," podotýká Filipová.

Ministerstvo životního prostředí namítá, že s oběma zástupci obcí - Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv – po celou dobu přípravy nového zákona všechny otázky diskutovalo. "Aktuální návrh je výsledkem konsensu, ke kterému jsme došli po dvou letech," uvádí mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Jako vstřícný krok zmiňuje kupříkladu takzvanou recyklační slevu. "Díky ní nebudou obce odvádět zvýšený poplatek za skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů, pokud splní úroveň recyklace danou zákonem," vysvětluje Pospíšilová.

Starostové nadále nesouhlasí s úplným zákazem skládkování k roku 2024. Česko tak chce být přísnější než Evropská unie, která připouští desetiprocentní podíl k roku 2030. "Nikdo mi neumí vysvětlit, proč máme být papežštější než papež," stěžuje si Polčák.
Jak připomíná mluvčí Brabcova ministerstva Petra Roubíčková, zákaz skládkování směsného komunálního odpadu obsahuje již platný zákon o odpadech. „Nejdeme nad rámec požadavků EU. V platném plánu odpadového hospodářství má Česko daných 12 procent pro skládkování veškerého komunálního odpadu v roce 2025. Evropská unie chce podle návrhů skládkovat 5 až 10 procent v roce 2030,“ podotýká mluvčí. Tvrdí také, že samotný fakt, že nový zákon navrhuje zvýšení poplatků za ukládání odpadu na skládkách, které platí obce, neznamená razantní zdražení poplatků za popelnice.

Předseda Sdružení místních samospráv Polčák by považoval za logické, aby Česko s novým zákonem vyčkalo na novou odpadovou legislativu EU. Na ní se Polčák jako europoslanec podílí. "Zatím jsme směrnice schvalovali ve výboru pro životní prostředí. Hlasování na plénu proběhne během krátké doby," očekává.

Brabcovo ministerstvo tento klíčový zákon kvůli novým unijním směrnicím odkládat nehodlá.

"Připravili jsme ho již s ohledem na projednávané změny evropské legislativy. Nepředpokládáme, že by bylo zapotřebí jej znovu upravovat," tvrdí ministerská mluvčí. Europoslanec Polčák oponuje, že český návrh zákona neobsahuje novinky, které přinesou nové unijní předpisy.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím mluvčí ujišťuje, že zákon v tomto volebním období nepředloží. "Naším cílem je zákon dopracovat dle požadavků Legislativní rady vlády a připravit ho pro novou vládu," prohlásil nedávno ministr Brabec. Předlohu mu vládní legislativci vrátili s desítkami zásadních rozporů už počtvrté.

Možný odklad odpadového zákona ale petiční akci měst a obcí nezastavil. "Bojíme se, aby se neprojednával na poslední chvíli před volbami. Předpisy, které nemají oporu, by vláda neměla schvalovat," říká Polčák. Obce peticí apelují na stát, aby budoucí zákon obsahoval méně administrativních povinností a nezaváděl vyšší náklady na odpadové služby.
Bez komentářů

telefoní kontakt partner eCENTRE LICIT
emailový kontakt partner eCENTRE LICIT
Nacházíte  se na webové stránce obchodního partnera eCENTRE Davida Sobotíka. Toto  nejsou oficiální internetové stránky společnosti eCENTRE, a.s. Garantem a  poskytovatelem nabízených služeb je společnost eCENTRE, a.s.

777 669 981

info@levny-svoz-odpadu.cz

Návrat na obsah